Velkommen til Danske Senetensbehandlere

Danske Senetensbehandlere er en sammenslutning af sundhedsprofessionelle der alle er uddannet i behandlingsformen senetensbehandling og den helhedsorienterede tilgang til krop og sundhed.

På siden her finder du information om hvad senetensbehandling er og hvilke problematikker vi har gode erfaringer med at lindre eller afhjælpe. Du vil finde links til øvelser der kan bruges som et supplement til at understøtte behandlingens effekt.

Danske Senetensbehandlere har eksisteret siden 2008 og der er uddannet behandlere siden 1999. Du vil kunne finde din senetensbehandler og vedkommendes egen hjemmeside ved at klikke på den enkelte behandlers profil.

Hvad er senetensbehandling?

Senetensbehandling er en aktiv manuel behandlingsform der afhjælper problematikker i bevægeapparatet ved at afspænde muskulatur, afhjælpe unødigt træk på kroppens led, smidiggøre bindevævet og give ro til nervesystemet.

Senetensbehandling er en behandlingsform der:

Senetensbehandlerens erfaring

Vi har som senetensbehandlere erfaring med mange forskellige problematikker i muskler og led samt ubalancer i kroppens muskler grundet stress og andre mentale udfordringer.

Danske-Senetensbehandlere-img09.jpg

Hofte, knæ og ankelregion

Smerter og nedsat bevægelighed i kroppens led er hverdag for mange. Muskler spænder op, irritation og inflammation forværrer smerter og begrænser muligheden for øvelser og træning. Vi har gode erfaringer med helkropsorienteret behandling når der opstår smerter i et eller flere led.

Danske-Senetensbehandlere-img02.jpg

Nakke og skulderproblemer

Stillesiddende arbejde, meget tid ved computer og telefoner, uhensigtsmæssig kropsholdning og manglende muskulær balance giver udfordringer for mange mennesker i deres hverdag. Stress og mentale udfordringer har tendens til at muskulaturen i skuldre og nakke spænder op. Muskulær afspænding og tilpasset vejledning er vores vigtigste kompetencer.

Danske-Senetensbehandlere-img01.jpg

Rygsmerter og problematikker

Daglige rygsmerter er hverdag for alt for mange mennesker. Vi har stor erfaring med at helkropsbehandling og et helhedssyn på rygsmerter er effektivt. Muskulær balance, vejledning i øvelser, viden om hensigtsmæssig kropsholdning, træning og livsstil er det du møder hos en senetensbehandler.

Find en lokale behandler

Bliv behandler

Siden 1999 er der uddannet senetensbehandlere. Denne uddannelse kræver en sundhedsprofessionel baggrund. Uddannelsen er opbygget over 11 moduler og 2 internater og er af et års varighed.

Lidt historie

Uddannelsen startede på Eilbygaard i Børkop drevet af Benedikte og Lars Eilby indtil 2015. I 2022 genstartede uddannelsen under navnet Humanum og drives i dag af Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen i samarbejde med en gruppe eksterne undervisere.

Certificering

Den et årige uddannelse afsluttes med eksamen. Denne eksamen er overværet af en censor der er uddannet i senetensbehandling og har gennemlæst rapporter over 40 øvebehandlinger og patientforløb, som danner grundlag for at gå op til eksamen.

Efteruddannelse

Humanum uddannelsen tilbyder alle uddannede senetensbehandlere at være med på udvalgte moduler på den igangværende uddannelse. Derudover vil der løbende blive udbudt kursusdage.