Bliv uddannet behandler

Uddannelsen til behandler er en et-årig uddannelse på deltid for dig, der er sundhedsprofessionel. Uddannelsen er en overbygning på den viden, du i forvejen har via din sundhedsfaglige baggrund.

Uddannelsen hedder humanum og her lærer du:

  • at praktisere håndværket senetensbehandling
  • at vejlede og rådgive ud fra en helhedsorienteret tankegang omkring krop, sind og sundhed
  • at opstarte og drive selvstændig virksomhed

Uddannelsen er en kombination af mesterlære og studie.

På humanum uddannelsen lægger vi hovedvægt på det konkrete håndværk senetensbehandling. Desuden bliver det grundlæggende helhedssyn på mennesker, kroppen og sundhed foldet ud på hele uddannelsen.

Kort om uddannelsen

Uddannelsen er opbygget af 11 moduler af 2 dages varighed og 2 internater af 3 dages varighed. Modulerne foregår i Vejle og internaterne på Fanø.

Uddannelsen er privat betalt, der kan søges om bruttolønsordning gennem din arbejdsgiver.

På uddannelsen møder du et hold af kompetente undervisere.

Mesterlære og studie

Uddannelsen er en kombination af mesterlære og studie og kræver, at du sætter tid af til begge dele. Der er krav om 40 øvebehandlinger undervejs i uddannelsen. Disse skal dokumenteres og er en del af det grundlag, som du bliver eksamineret ud fra. Du skal sætte tid af til at læse og forberede dig inden hvert modul samt fordybe dig i relevante emner.

Book en samtale

Du vil allerede idag kunne booke en samtale med uddannelsesleder Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen og læse mere via uddannelsens hjemmeside.

humanum uddannelsens hjemmeside finder du her >> humanum.nu