Hvad er senetensbehandling?

Fysiologisk forklaring

Senetensbehandling er en helhedsorienteret og manual behandlingsform, der praktiseres af fagpersoner med en sundhedsprofessionel baggrund. Uddannelsen i denne behandlingsform giver viden og færdigheder specifikt til problemstillinger i bevægeapparatet.

Evidensen omkring senetensbehandling er erfaringsbaseret og tager afsæt i fysiologi og anatomi.
Mange behandlere oplever, at læger, kiropraktorer, rygcentre og forsikringsselskaber anbefaler deres patienter senetensbehandling.

Erfaringen viser, at netop denne behandling er effektiv både med en lindrende og behandlende effekt. Behandlingsformen kan ydermere anvendes forebyggende og sundhedsfremmende.

Senetensbehandling er beskrevet som en proprioceptiv neuromuskulær facilitering, der påvirker kroppens proprioceptive sansning ved tryk på kroppens golgitendon sanselegemer – senetene. Denne stimulation i kombination med aktivitet af muskulaturen under modstand påvirker hele den myotatiske og antimyotatiske refleksmekanisme.

Kroppens proprioceptive sansning påvirkes konstant i forhold til, hvad det enkelte mennesker tilbyder kroppen af bevægelser, kropsholdning og arbejdsstillinger. Derfor er en naturlig del af behandlingsformen vejledning omkring hensigtsmæssige øvelser, statikkorrektion samt samtale om hverdagens ergonomi.

For uddybelse af principperne for senetensbehandling læs vedhæftede dokument, der er udarbejdet i samarbejde med læge John Chemnitz. John Chemnitz har i en lang årrække været underviser på uddannelsen.

Læs mere i vedlagte litteraturliste og dokumenter for dybere forklaring af de fysiologiske mekanismer bag behandlingsformen, teorien omkring statikkorrektion samt hvordan stimulation af senetene er effektivt ved særdeles svære udfordringer i bevægeapparatet.

  • Bevægeapparatets anatomi, Finn Bojsen Møller,
  • Menneskets fysiologi, Egil Haug, Olav Sand og Øystein V. Sjaastad
  • Illustrated Human Anatomy, Sharat Vayttaden, Dana Gustafson
  • Motor Control, Theory and practical applications, Anne Shumway, Marjorie H. Woollacott
  • En ny fortælling om kroppens balance, energetisk statikkorrektion, Flemming Vestberg, Andrea Jespersen
  • Smertefri med statikkorrektion, Flemming Vestberg
  • Stress og udstødelse, Henrik Isager

Læs mere om senetensbehandling

Er du interesseret i at læse mere om kroppens funktioner, og hvordan en senetensbehandler arbejder, har vi udgivet et 14 siders dokument kaldet “Principper for senetensbehandling”.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Det kan være med spørgsmål om behandlingesformen, som fagperson eller patient. Det kan også være, at du er sundhedsprofessionel og ønsker at høre mere om uddannelsen i behandlingsformen.